Δείγματα Δουλειάς

Εδώ μπορείτε να βρείτε συνοπτικές περιλήψεις μερικών από ταέργα που έχει αναλάβει η Ενέργεια Μετάλλευση Περιβάλλον ΕΠΕ κατά τα έτη 2007 - 2011.

Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε μόνο ένα μικρό τμήμα των projects μας, καθώς θα ήταν πρακτικά αδύνατο να περιγράψουμε εδώ το σύνολο των εργασιών μας.


Free Dreamweaver Templates | Free Web Hosting | Free Insurance Quotes