Εταιρικό Προφίλ

Η Ενέργεια Μετάλλευση Περιβάλλον ΕΠΕ λειτουργεί από το 2000 ως Συμβουλευτική Εταιρία. Η αρχική ενασχόληση της εταιρίας ήταν αποκλειστικά με Μεταλλευτικά Έργα, παρόλα αυτά τα τελευταία 5 ετη έχει επεκταθεί και σε άλλους βιομηχανικούς-εμπορικούς κλάδους .

Μέχρι στιγμής,η EME ΕΠΕ επικεντρώνεται σε:

Περιβαλλοντικές Μελέτες, σχεδιασμό και αδειοδότηση λατομείων, ορυχείων και γενικά έργων του μεταλλευτικού κλάδου

Έρευνες Πεδίου

Αδειοδότηση Βιομηχανικών Μονάδων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων

Αδειοδότηση Τουριστικών εγκαταστάσεων

Τεχνικές μελέτες και οικονομικές μελέτες

Διαχείριση Αποβλήτων και Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας με τη Φράγκου Δικηγορική Εταιρία, η ΕΜΕ ΕΠΕ μπόρεσε να προσφέρει και νομική και διαχειριστική υποστίριξη στην πελατεία της.

 


Free Dreamweaver Templates | Free Web Hosting | Free Insurance Quotes