Νομικό τμήμα - Φράγκου Δικηγορική Εταιρία

H "Ενέργεια Μετάλλευση Περιβάλλον ΕΠΕ" διατηρεί δυνεργασία με την Φράγκου Δικηγορική Εταιρία από το 2005, hη οποία διαθέτει πλήθος νομικών συμβούλων και δικηγόρων, .

Η Φράγκου Δικηγορική Εταιρία έχει πολυετή εμπειρία στο Εμπορικό, Αστικό, Διοικητικό και Τραπεζικό Δίκαιο. Οι υπηρεσίες που προσφέρει στην ΕΜΕ ΕΠΕ εκτείνονται σε :

  • Νομική υποστήριξη των πελατών μας που χρειάζονται νομική αντιπροσώπευση ή διευθέτηση υποθέσεων με το Ελληνικό Δημόσιο.

  • Παροχή νομικών συμβουλών για θέματα αδειοδότησης και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Φράγκου Δικηγορική Εταιρία, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της εταιρίας (διαθέσιμος σύνδεσμος στο Μενού πλοήγησης αυτής της σελίδας)


Free Dreamweaver Templates | Free Web Hosting | Free Insurance Quotes