Αντικείμενο

Η Ενέργεια Μετάλλευση Περιβάλλον ΕΠΕ έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση έργων όπως:

  • Τεχνική και Περιβαλλοντική αδειοδότηση λατομείων, ορυχείων, βιομηχανικών μονάδων, τουριστικών υποδομών κτλ.

  • Έρευνα και εξερεύνηση πεδίου (green fields)

  • Σχεδιασμό λατομείων, μοντελοποίηση κοιτασμάτων και εκτίμηση αποθεμάτων

  • Διαχείριση αποβλήτων

  • Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας

Από το 2005 και την ίδρυση της εταιρίας, η ΕΜΕ ΕΠΕ έχει αναλάβει πληθώρα τέτοιων έργων στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, σε συνεργασία με πολυεθνικές εταιρίες που ηγούνται του χώρου.


Free Dreamweaver Templates | Free Web Hosting | Free Insurance Quotes