Σχεδιασμός Λατομείων με εργαλεία CAD & Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση Κοιτασμάτων

Η συνεχής αύξηση των στάνταρ στην κλάδο των μεταλλευτικών μελετών επιβάλλει και τη χρήση των πιο σύγχρονων εργαλείων σχεδιασμού, ιδιαίτερα λόγω της μεγάλης ενασχόλησης της εταιρίας με έργα του εξωτερικού, μεγάλης κλίμακας.

Επιπλέον, στα περισσότερα έργα μας κρίνεται πλέον απαραίτητη η συγκέντρωση πληθώρας στοιχείων και παραμέτρων και συνεπώς είναι πλέον σχεδόν απαραίτητο το "στήσιμο" βάσης δεδομένων, κυρίως με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και παρεμφερών εργαλείων

Για το σχεδιασμό χρησιμοποιείται κυρίως η σουίτα CAD της Autodesk, Autocad 2010.

 


Free Dreamweaver Templates | Free Web Hosting | Free Insurance Quotes