Πελατεία

Η ΕΜΕ ΕΠΕ, λόγω της πολυετούς εμπειρίας της σε τεχνικά και περιβαλλοντικά έργα , αναλαμβάνει έργα από πλήθος πολυεθνικών με παρουσία στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Οι εταιρίες αυτές μπορούν να θεωρηθούν "ηγέτες" στο κλάδο τους, οι πιο προεξέχουσες των οποίων είναι οι:

(οι ανωτέρω σύνδεσμοι οδηγούν στις εταιρικές σελίδες των εταιριών))


Free Dreamweaver Templates | Free Web Hosting | Free Insurance Quotes