Συνεργάτες και Βάση γνώσεων

Η "Ενέργεια Μετάλλευση Περιβάλλον" διευθύνεται από τον Αλέξανδρο Παπακώστα, διπλωματούχο Μηχανικό Μεταλλείων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει πολυετή προυπηρεσία στους κλάδους της Μεταλλευτικής Βιομηχανίας και του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Έχει υπάρξει Project Manager σε πληθώρα μελετών, εκθέσεων και ερευνών πεδίου σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων..

Η εταιρία διατηρεί δίκτυο συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων, όπως:

  • Περιβαλλοντική νομοθεσία και διαδικασίες αδειοδότησης,

  • Μεταλλευτικός κλάδος

  • Σχεδιασμός σε περιβάλλον CAD και μοντελοποίηση (2d και 3d)

  • Βιολογία και γεωπονία,

  • Τοπογραφία

  • Μηχανολογικός σχεδιασμός


Free Dreamweaver Templates | Free Web Hosting | Free Insurance Quotes